farba antykorozyjna

Elementy zrobione z metalu są powszechnie używane przy wykonywaniu maszyn, urządzeń oraz wszelkiego rodzaju konstrukcji, a także elementów różnych przedmiotów użytkowych. Ich zaletą jest znakomita wytrzymałość mechaniczna, łatwość obróbki oraz dobre znoszenie wpływu większości czynników zewnętrznych. Największym problemem – zwłaszcza w przypadku popularnej stali oraz żeliwa – jest fakt utleniania, które z czasem prowadzi do utraty kluczowych właściwości. Jednym z najlepszych sposobów na powstrzymanie tego zjawiska jest zastosowanie farb antykorozyjnych. Przyjrzyjmy się bliżej procesowi korozji i działaniu farb, które przed nim chronią.

Na czym polega korozja metali?

Korozja metalu oznacza tworzenie się na jego powierzchni coraz to nowych warstw tlenku. W przypadku materiałów zawierających żelazo dochodzi do wytworzenia się różnicy potencjałów, a więc powstania anody i katody. Pojawienie się substancji przewodzącej prąd, jaką jest woda w postaci ciekłej lub kondensująca się z zawartej w powietrzu pary, doprowadza do zamknięcia obwodu – elektrony uwolnione w anodzie przepływają do katody i są przyczyną zainicjowania reakcji powstawania tlenku żelaza, czyli tzw. rdzy. Korozja może zachodzić na różne sposoby – np. powierzchniowo czy przez tworzenie się wżerów sięgających w głąb struktury materiału. Do przyspieszenia korozji dochodzi, gdy środowisko jest silnie wilgotne, a panujące w nim warunki sprzyjają reakcji elektrochemicznej np. przez wysokie zasolenie, wysoką kwasowość lub silną zasadowość.

Jak powłoki malarskie ograniczają korozję?

Nanoszenie na metal warstwy farby pozwala na ograniczenie procesów elektrochemicznych na powierzchni metalu. Jednorodna powłoka, która ma wystarczającą grubość, nie dopuszcza do kontaktu z elektrolitem, a także może doprowadzać do pasywacji metalu, za sprawą użycia materiału o niższym potencjale np. pyłu cynkowego. Poszczególne składniki farb gwarantują uzyskanie kompleksowej ochrony. Lepiszcza odpowiadają za dobrą przyczepność do podłoża, a pigmenty zapewniają szczelność i opóźniają korozję.