farba antykorozyjna

Niszczenie elementów metalowych za sprawą pojawiającej się rdzy oznacza duże straty ze względu na znaczne skrócenie ich żywotności, a także zagrożenia związane z utratą stabilności i wytrzymałości na obciążenia. Wpływa także na walory estetyczne oraz zmusza do stosowania specjalnych technik renowacyjnych. Rozwiązaniem jest skuteczna ochrona przed korozją, która może być prowadzona na różne sposoby. Do najwydajniejszych, a zarazem najwygodniejszych w użyciu oraz niewiążących się z dodatkowymi kosztami w przeciwieństwie choćby do metod galwanicznych jest zastosowanie farby antykorozyjnej. Przekonajmy się, jaki jest mechanizm jej działania i zobaczmy, z jakimi rodzajami farb mamy do czynienia najczęściej.

Jak działają farby antykorozyjne?

Farby antykorozyjne zmniejszają ryzyko powstawania tlenków metalu za sprawą tworzonej na powierzchni szczelnej powłoki, przez którą nie przenikają związki mogące przyspieszyć proces powstawania rdzy. Przez farbę nie powinny przedostawać się cząsteczki wody, a także innych substancji chemicznych mogących doprowadzić do powstania warunków do szybkiego utleniania. Farby zwierają też składniki, które mają za zadanie zmniejszyć ich podatność nas proces przechodzenia jonów metalu do elektrolitu, tzw. inhibitorów korozji. Ze względu na swoje miejsce w szeregu napięciowym pierwiastków mogą one wypierać z powstającego w kontakcie z elektrolitem roztworu jony chronionego metalu.

Jakie są główne rodzaje farb antykorozyjnych?

Farby antykorozyjne różnią się między sobą zarówno zastosowanym pigmentem, jak i spoiwem. Ich rodzaj powinien być dopasowany do gatunku metalu, jaki ma być chroniony, naniesionych na jego powierzchnię dodatkowych powłok np. warstwy cynku czy alucynku, a także środowiska, na którego działanie będzie wystawiony. Do najpopularniejszych rodzajów farb ze względu na spoiwo i proces wiązania z podłożem należą farby podkładowe akrylowe, poliuretanowe oraz epoksydowe, a także alkidowe. Farby antykorozyjne są zwykle stosowane jako grunt, który pokrywa się następnie farbą nawierzchniową.