śrutowanie

Dokładne oczyszczanie powierzchni przed malowaniem jest niezbędne, aby nałożona farba utrzymywała się przez długi czas. W tym celu wykorzystuje się skuteczne i praktyczne techniki, takie jak piaskowanie oraz śrutowanie.

Obie metody oczyszczania mają na celu usunięcie z danej powierzchni zanieczyszczeń, starych powłok lakieru lub nierówności. Polegają na wyrzucie z maszyny ścierniwa, z wykorzystaniem strumienia cieczy lub powietrza.  W metodzie piaskowania materiałem ściernym jest najczęściej piasek lub bardzo drobny żużel. Można je wykonać zarówno w przeznaczonym do tego pomieszczeniu, jak i w warunkach zewnętrznych.

Piaskowanie pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc oczyszczanego produktu, dzięki czemu nakładane na niego powłoki przemysłowe, dostępne w naszej firmie, pokryją element bardzo dokładnie i równomiernie.

Śrutowaniem często określa się jeden z rodzajów piaskowania. Najważniejsza różnica polega na wykorzystywanym ścierniwie, czyli na przykład śrucie staliwnym, szklanych kulek lub korundu. Śrutowanie przeprowadza się w specjalnych kabinach, dzięki czemu ścierniwo można odzyskać i ponownie wykorzystać.

W jakich branżach wykorzystuje się piaskowanie i śrutowanie?

Oczyszczanie powierzchni wymienionymi metodami ma bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle. Wykorzystuje się je przede wszystkim w obróbce elementów metalowych, które później mają zostać pomalowane. Piaskowaniem i śrutowaniem można skutecznie oczyścić powierzchnie o prostych oraz skomplikowanych kształtach i w dowolnych rozmiarach. Najczęściej są to elementy konstrukcyjne maszyn lub pojazdów.

Piaskowanie oraz śrutowanie są bardzo popularne w branży motoryzacyjnej i lotniczej. W ten sposób oczyszcza się felgi i części samochodowe. Metody te wykorzystuje się również przed lakierowaniem karoserii. Do kabin, w których wykonuje się śrutowanie, bez problemu zmieszczą się duże pojazdy. Kolejnym zastosowaniem piaskowania i śrutowania jest budownictwo i architektura. Ścierniwem oczyszcza się metalowe elementy budynków, ale również ogrodzenia i bramy.