Farby antykorozyjne do metalu

Różnorodne powierzchnie metalowe, części czy elementy konstrukcyjne narażone są na nieustanne oddziaływanie środowiska, które może mieć na nie negatywny wpływ. Do tego dochodzi również działanie mechaniczne podczas użytkowania. Bez dodatkowego zabezpieczenia stracą swoje właściwości oraz walory estetyczne. Z tego też powodu niezbędne jest zastosowanie odpowiednio dobranej farby antykorozyjnej do metalu.

Farby podkładowe lub emalie bez podkładu

Podczas malowania metalowych elementów można zastosować warstwę farby podkładowej, która wykazuje właściwości antykorozyjne, a następnie nałożyć farbę ftalową, chlorokauczukową lub ftalową modyfikowaną (w zależności od przeznaczenia elementu, środowiska itd.). Znacznie oszczędniejszym czasowo rozwiązaniem jest zastosowanie antykorozyjnej emalii bez podkładu. Emalie antykorozyjne mogą być stosowane na elementach wykorzystywanych wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz, ponieważ wykazują odporność na oddziaływanie czynników środowiska zewnętrznego.

Przykładowe rodzaje farb o właściwościach antykorozyjnych

  • Farby akrylowe. Powstają na bazie żywic akrylowych i wykazują bardzo dobre właściwości antykorozyjne. Dostępne są w formie emalii rozpuszczalnych w wodzie. Stanowią trwałe, solidne zabezpieczenie. Cechują się odpornością na działanie czynników środowiskowych, a także oddziaływanie mechaniczne. Co ważne, mogą być stosowane nawet bezpośrednio na rdzę, która już ujawniła się na metalowej powierzchni i nie jest wymagane przeprowadzanie wcześniej zabiegu piaskowania. Ze względu na właściwości farb akrylowych bardzo często pokrywane są nimi konstrukcje motoryzacyjne czy elementy maszyn rolniczych.
  • Farby chlorokauczukowe. Ich bazowymi składnikami jest chlor i kauczuk, ale podobnie jak w przypadku farb akrylowych znajdują się w nich również plastyfikatory. Tworzą grubą i skuteczną warstwę antykorozyjną. Są odporne na wodę, substancje chemiczne, różnorodne warunki atmosferyczne.
  • Farby krzemianowo-cynkowe. W tym przypadku składnikiem bazowym jest tlenek krzemu. Przez wielu uważane są za najlepsze farby do tworzenia ochronnych powłok antykorozyjnych. Wykazują odporność na działanie czynników atmosferycznych, rozpuszczalniki i urazy mechaniczne, takie jak np. ścieranie.