dysza malarska

Urządzenie, które w znacznym stopniu ułatwia prace wykończeniowe w budownictwie to agregat malarski. Jest on wykorzystywany w malowaniu natryskowym. Można wykończyć zarówno ściany znajdujące się wewnątrz budynku jak i te zewnętrzne. Metoda natryskowa polega na pompowaniu i sprężaniu farby poprzez agregat, która następnie w sposób łatwy i szybki jest aplikowana na wybrane powierzchnie.

Szybkość, z jaką wykonywane są roboty malarskie to zasadniczy plus stosowanej metody. Przykładowo w ciągu tylko jednej minuty jesteśmy w stanie pomalować kilka m2 powierzchni. Żeby jednak tak się stało nasz agregat musi posiadać odpowiednią dyszę malarską.

Wybór dyszy malarskiej do agregatu

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na wielkość otworu dyszy malarskiej. Im jest on większy tym bardziej lepkim i gęstszym materiałem jesteśmy w stanie natryskiwać. Warto również zorientować się, jakie wielkości maksymalne dyszy obsługuje nasze urządzenie do natrysku. Przykładowo, jeśli dysza malarska będzie zbyt duża w stosunku do możliwości urządzenia to pompa nie wytworzy odpowiedniego ciśnienia a co za tym idzie rozpylanie farby nie będzie możliwe. Przy wyborze dyszy warto zwrócić uwagę również na szerokość pasa natrysku. Jeśli bowiem chcemy uzyskać cieńszą powłokę natrysku to pas powinien być szerszy. Reasumując najważniejszymi elementami, którymi powinniśmy się kierować przy wyborze dyszy malarskiej są: szerokość strumienia dyszy, wielkość otworu dyszy, maksymalna wydajność pompy, rodzaj używanej farby, typ malowanej powierzchni i żywotność dyszy. Właściwie dobrana zapewnia nam: mniejsze zużycie farby, zmniejszone straty materiałowe podczas natrysku, skrócony czas wykonywanej pracy i właściwą kontrolę nad urządzeniem.