maszyna do piaskowania

Piaskowanie to obecnie jedna z najpopularniejszych metod czyszczenia powierzchni. Na czym dokładnie polega, a także jak działają maszyny do piaskowania, dowiesz się z naszego wpisu.

Piaskowanie bez tajemnic

Piaskowanie jest procesem technologicznym, polegającym na czyszczeniu bądź kształtowaniu dowolnej powierzchni materiałem ściernym. Proces odbywa się w strumieniu sprężonego powietrza lub cieczy. Piaskowanie można porównać do szlifowania, przy czym w wyniku piaskowania czyszczona powierzchnia jest bardziej równa, a także uzyskuje pożądaną szorstkość. Dzięki piaskowaniu możliwe staje się czyszczenie trudno dostępnych rogów lub zakrzywień.

Wyróżnia się kilka klas piaskowania:

  • SA3 (najlepsza)
  • SA2.5
  • SA2
  • SA1
  • SA1.5 czyli „stoczniowe”

Ponieważ podczas piaskowania uderzające drobiny piasku mogą dostać się do płuc pracownika, powinien on używać ubrania ochronnego, umożliwiającego dopływ świeżego powietrza do oddychania. Do piaskowania używa się także śrutu, szkła, metalu, suchego lodu czy żużla.

Piaskowanie śrutem to inaczej śrutowanie, wykonywane na hali ze względu na odzysk śrutu.

Jak działają maszyny do piaskowania?

Maszyny do piaskowania zasilane są sprężonym powietrzem, zazwyczaj o ciśnieniu od 3 do 8 bar. Jako ścierniwa używa się: śrutu staliwnego, elektrokorund, kulek szklanych, piasku lub garnetu. Pracę piaskarki można podzielić na trzy zasadnicze etapy. Pierwszy to oczyszczanie powierzchni , czyli usunięcie starych powłok malarskich, a także rdzy, zędry czy innych zanieczyszczeń. Kolejny etap to ujednolicenie powierzchni, czyli inaczej usunięcie skutków, poprzedzających obróbkę. Ostatnim etapem piaskowania jest rozwinięcie powierzchni, polegające na nadaniu jej odpowiedniej chropowatości. W ten sposób powierzchnia zostaje przygotowana pod malowanie, metalizację natryskową lub laminowanie.

Piaskowanie warto wykonywać jedynie w renomowanych zakładach, w których przeprowadzeniem tego typu prac zajmują się wykwalifikowani specjaliści.