FARBY
PRZEMYSŁOWE

Farby antykorozyjne, nawierzchniowe i inne.
profesjonalne farby specjalistyczne

SPRZĘT DO ZABEZPIECZEŃ ANTYKOROZYJNYCH

Agregaty malarskie, piaskarki, oczyszczarki,
akcesoria dla malarni i śrutowni.